Het Herman Jordan is partnerschool in de volgende organisaties:(Klik op de onderstaande links voor meer informatie.)
  Nederlands Debat Instituut
  U-Talent
  (zie ook JordanExact)
 
Jordan excellent
De havo-afdeling van het Jordan heeft van de overheid het predicaat 'excellente school' gekregen, omdat we schoolbreed het beste uit onze leerlingen proberen te halen. In de woorden van het juryrapport: "Motivatie voor leren is een uitvloeisel van een sterk en breed ontwikkeld respect voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling." Voor meer informatie zie: excellentescholen.nl
Wat vinden onze leerlingen hier van? Klik hier.
JordanExact
Voor leerlingen in de bovenbouw die talenten hebben voor de bètavakken is het mogelijk om mee te doen met JordanExact. Met deze leerlingen doen we activiteiten, die te maken hebben met Bèta. Bovendien kunnen leerlingen, die in 4 VWO hier aan meedoen zich opgeven voor U-talent.  Klik hier voor meer informatie.
 


Bezoek ook onze facebookpagina
Informatie voor toekomstige brugklasleerlingen
Het Herman Jordan heeft geen plaats meer voor brugklasleerlingen voor het schooljaar 2017-2018.
We zitten vol. Via deze link kunt u zien welke scholen in de regio  plaatsen beschikbaar hebben.
Absenties
Voor alle duidelijkheid: ouders kunnen  de absentie van hun kind desgewenst ook per mail doorgeven aan absentie@hermanjordan.nl.


zoeken
Welkom

op de website van het Montessori Lyceum Herman Jordan.
Wij zijn een kleine schoolgemeenschap voor havo en vwo. Met 850 leerlingen en 100 medewerkers huizen we in een mooi gelegen gebouw in Zeist. Ons doel is  goed  onderwijs te verzorgen, onderwijs dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.
Het Jordan wil voor al zijn leerlingen
een fijne school zijn, waar je ontdekt
wat je kwaliteiten zijn en waar je
gekend wordt.

Ingrid van der Neut, rector





Ons adres
Postadres:
Postbus 442, 3700 AK Zeist
Bezoekadres:
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist
tel. (030) 695 47 08
info@hermanjordan.nl
Weekagenda
Voor de jaaragenda 2016/2017 klik hier

Periodeweek 4.7
Leerlingen/ouders

Medewerkers         week 21

maandag 22 mei 2017

 

CE1 en SE4
 

dinsdag 23 mei 2017

 

CE1 en SE4

14.30-15.30 teambijeenkomst 9
15.30-17.00 kernteambijeenkomst 9
   18.00-21.00 reserve MR 6

woensdag 24 mei 2017

 

CE1 en SE4
 
14.15-15.15 introductie
nieuwe 1e klassen
 
donderdag 25 mei 2017

 

hemelvaart (school gesloten)
 hemelvaart

vrijdag 26 mei 2017

 

hemelvaart (school gesloten)
 hemelvaart
Voor het vakantierooster 2016/2017 klik hier
Het vakantierooster van volgend schooljaar (2017-2018) is hier te bekijken.
Goedkoop software via SLIM
Via SLIM kun je vanaf nu gratis gebruik maken van het Microsoft Office 365 pakket .

Verder kun je via SLIM goedkoop komen aan andere software, zoals een virusscanner. Meer

Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl