Het Herman Jordan is partnerschool in de volgende organisaties:(Klik op de onderstaande links voor meer informatie.)
  Nederlands Debat Instituut
  Junior College Utrecht (JCU)
  (zie ook JordanExact)
 
JordanExact
Voor leerlingen die talenten hebben voor de bètavakken zijn we in 4 VWO gestart met JordanExact. Met deze leerlingen doen we activiteiten, die te maken hebben met Bèta. Bovendien kunnen leerlingen, die in 4 VWO hieraan meedoen zich opgeven voor U-talent.  Klik hier voor meer informatie.

Informatie voor nieuwe leerlingen

Maandag 24 november 2014

13.30 uur Jordan Open voor groep 8 leerlingen en ouders
De aanmelding is gesloten. Er is helaas geen plaats meer

Donderdag 27 november 2014

13.30 uur Jordan Open voor groep 8 leerlingen en ouders
De aanmelding is gesloten. Er is helaas geen plaats meer

Zaterdag 17 januari 2015

9.00-13.00 open dag

Dinsdag 20 januari 2015

19.00 uur algemene informatieavond nieuwe brugklasouders

Woensdag 21 januari 2015

14.15-16.00 meeloopmiddag toekomstige brugklassen

Woensdag 4 februari 2015

14.00-16.00 meeloopmiddag toekomstige brugklassen

Thema-avond ‘Een puber in huis´
Pubers hebben ruimte en vrijheid nodig. Aan de ene kant moeten ouders een stapje terugdoen in het leven van hun kinderen, aan de andere kant hebben adolescenten juist duidelijke sturing nodig. Een lastige spagaat. Op 6 oktober organiseerde de oudervereniging van het Herman Jordan haar jaarlijkse thema-avond in Figi. Ruim 350 ouders en docenten kwamen luisteren naar de onderhoudende lezing van opvoedkundige Marina van der Wal.
Meer
 
.

zoeken
Welkom

op de website van het Montessori Lyceum Herman Jordan.
Wij zijn een kleine schoolgemeenschap voor havo en vwo. Met 850 leerlingen en 100 medewerkers huizen we in een mooi gelegen gebouw in Zeist. Ons doel is  goed  onderwijs te verzorgen, onderwijs dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Het Jordan wil voor al zijn leerlingen
een fijne school zijn, waar je ontdekt
wat je kwaliteiten zijn en waar je
gekend wordt.

Ingrid van der Neut, rector

Ons adres
Jordanlaan 3
3706 TE Zeist
tel. (030) 695 47 08
info@hermanjordan.nl
Weekagenda
Voor de hele jaaragenda 2014/2015 klik hier


Leerlingen/ouders

Week 47

Medewerkers

maandag 17 november 2014

 

19.30 - 21.30 4h, 5h, 5v, 6v:
informatiemarkt Buitenland Buitenkans
op het Calscollege Nieuwegein

zie di 25 november


19.30 ouderavond derdeklasouders:
informatie tweede fase
15.15 - 17.00 zorgadviesteam
dinsdag 18 november 2014
 


14.30-16.00 sectiebijeenkomst
16.00-17.00 sectieontwikkeltijd
16.30-17.00 overleg taalbeleid sectievoorzitters
17.30 BoVo avond
18.00-20.00 MR2
woensdag 19 november 2014
 
derde klassen geschiedenis:
excursie kamp Vught
 
donderdag 20 november 2014
 
derde klassen geschiedenis:
excursie kamp Vught
15.30-16.30 oop-middag
vrijdag 21 november 2014
 
20.00-24.00 schoolfeest
 16.15 herfstborrel personeel
Voor het vakantierooster klik hier
Goedkoop software via SLIM
Via SLIM kun je vanaf nu gratis gebruik maken van het Microsoft Office 365 pakket .

Verder kun je via SLIM goedkoop komen aan andere software, zoals een virusscanner. Meer

Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl