Het Herman Jordan is partnerschool in de volgende organisaties:(Klik op de onderstaande links voor meer informatie.)
  Nederlands Debat Instituut
  Junior College Utrecht (JCU)
  (zie ook JordanExact)
 
JordanExact
Voor leerlingen die talenten hebben voor de bètavakken zijn we in 4 VWO gestart met JordanExact. Met deze leerlingen doen we activiteiten, die te maken hebben met Bèta. Bovendien kunnen leerlingen, die in 4 VWO hieraan meedoen zich opgeven voor U-talent.  Klik hier voor meer informatie.

Goedkoop software via SLIM
Via SLIM kun je vanaf nu gratis gebruik maken van het Microsoft Office 365 pakket .

Verder kun je via SLIM goedkoop komen aan andere software, zoals een virusscanner. Meer

 
Oproep ouders in MR

De vertegenwoordiging van ouders in de Medezeggenschapsraad (mr) van school bestaat uit drie personen. Aankomende zomervakantie loopt de zittingstermijn van één van hen af. Na een zittingstermijn van twee jaar kan een mr-lid zich herkiesbaar stellen. De ouder wiens zittingstermijn is afgelopen heeft te kennen gegeven dat hij voor een tweede termijn beschikbaar is en hij wil graag zijn lidmaatschap van de mr ook in de komende 2 schooljaren continueren. Uiteraard is het ook voor andere ouders mogelijk om zich kandidaat te stellen voor deze plek in de mr.

Lees meer

zoeken
Welkom

op de website van het Montessori Lyceum Herman Jordan.
Wij zijn een kleine schoolgemeenschap voor havo en vwo. Met 850 leerlingen en 100 medewerkers huizen we in een mooi gelegen gebouw in Zeist. Ons doel is  goed  onderwijs te verzorgen, onderwijs dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Het Jordan wil voor al zijn leerlingen
een fijne school zijn, waar je ontdekt
wat je kwaliteiten zijn en waar je
gekend wordt.

Ingrid van der Neut, rector

Ons adres
Jordanlaan 3
3706 TE Zeist
tel. (030) 695 47 08
info@hermanjordan.nl
Weekagenda 2015/2016
Voor de jaaragenda 2015/2016 klik hier

Zomervakantie tot en met
zondag 25 augustus 2015

Periodeweek 1.1
Leerlingen/ouders

Medewerkers                             Week 35

maandag 24 augustus 2015

 

 10.30-13.00  introductie eerste klassen

9.00-10.00 personeelsbijeenkomst en bordesfoto's

 10.30-11.30 introductie tussentijdse instroom klas 2 t/m 6

10.30-11.30 themabijeenkomst nieuwe docenten (in opleiding)

 

11.30-12.30 voorbereiding introductie klas 3 t/m 6

 

12.30-13.30 overleg mentoren klas 2 en klas 3

 

13.30-16.00 sectiebijeenkomst

 

16.00-17.00 personeelsborrel

dinsdag 25 augustus 2015

 

8:40-10.55 introductieprogramma klas 1 t/m 4 en 5v

 

9.45-10.55: introductieprogramma 5h en 6v


10.55 -11.10: pauze

 

11.15 start lessen volgens rooster

 

woensdag 26 augustus 2015

 

 

*

donderdag 27 augustus 2015

 

 

*

 

15.30-16.30 oop-middag

vrijdag 28 augustus 2015

 

 

*


Voor het vakantierooster klik hier
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl