Het Herman Jordan is partnerschool in de volgende organisaties:(Klik op de onderstaande links voor meer informatie.)
  Nederlands Debat Instituut
  Junior College Utrecht (JCU)
  (zie ook JordanExact)
 
JordanExact
Voor leerlingen die talenten hebben voor de bètavakken zijn we in 4 VWO gestart met JordanExact. Met deze leerlingen doen we activiteiten, die te maken hebben met Bèta. Bovendien kunnen leerlingen, die in 4 VWO hieraan meedoen zich opgeven voor U-talent.  Klik hier voor meer informatie.

Geslaagden 2015
Klik hier om de lijst van geslaagden na de tweede ronde te zien.
Wij feliciteren alle geslaagden!
Diploma-uitreiking woensdag 8 juli 2015.
Overigens willen wij iedereen er op wijzen het diplomaregister bestaat. In het diplomaregister kun je zelf een digitaal uittreksel van je diplomagegevens downloaden. Dit uittreksel kun je gebruiken voor bijvoorbeeld een sollicitatie of nieuwe opleiding. Het heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van je diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis.
Zie www.mijndiplomas.nl
Informatie voor nieuwe leerlingen
Helaas is er in onze eerste klassen voor schooljaar 2015-2016 geen plaats meer. U kunt algemene informatie over ons onderwijs vinden door een video te bekijken. In deze video geven drie leerlingen een rondleiding door de school en leggen uit hoe ons systeem werkt. Klik  hier om de video te bekijken.Voor meer informatie over de school en toelaatbaarheid klik hier
Oproep ouders in MR

De vertegenwoordiging van ouders in de Medezeggenschapsraad (mr) van school bestaat uit drie personen. Aankomende zomervakantie loopt de zittingstermijn van één van hen af. Na een zittingstermijn van twee jaar kan een mr-lid zich herkiesbaar stellen. De ouder wiens zittingstermijn is afgelopen heeft te kennen gegeven dat hij voor een tweede termijn beschikbaar is en hij wil graag zijn lidmaatschap van de mr ook in de komende 2 schooljaren continueren. Uiteraard is het ook voor andere ouders mogelijk om zich kandidaat te stellen voor deze plek in de mr.

Lees meer

zoeken
Welkom

op de website van het Montessori Lyceum Herman Jordan.
Wij zijn een kleine schoolgemeenschap voor havo en vwo. Met 850 leerlingen en 100 medewerkers huizen we in een mooi gelegen gebouw in Zeist. Ons doel is  goed  onderwijs te verzorgen, onderwijs dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Het Jordan wil voor al zijn leerlingen
een fijne school zijn, waar je ontdekt
wat je kwaliteiten zijn en waar je
gekend wordt.

Ingrid van der Neut, rector

Ons adres
Jordanlaan 3
3706 TE Zeist
tel. (030) 695 47 08
info@hermanjordan.nl
Weekagenda
Voor de hele jaaragenda 2015/2016 klik hier

Zomervakantie
Leerlingen/ouders

Medewerkers

maandag 13 juli 2015
tot en met zondag 23 augustus 2015
 
Zomervakantie

Voor het vakantierooster klik hier
Goedkoop software via SLIM
Via SLIM kun je vanaf nu gratis gebruik maken van het Microsoft Office 365 pakket .

Verder kun je via SLIM goedkoop komen aan andere software, zoals een virusscanner. Meer

Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl