Hoofdstuk 13: Toelatingsbeleid

Onder welke voorwaarden laten wij een leerling toe?

Inhoud


13.1 Toelating tot de h/v-klas
Een leerling is toelaatbaar tot onze brugklas:

 • als hij/zij een havo-, havo/vwo- of vwo-advies heeft meegekregen van de basisschool en
 • als het onderwijskundig rapport geen informatie bevat waaruit blijkt dat de leerling op belangrijke belemmeringen in ons type onderwijs zal stuiten.

Nadere  informatie over het aannamebeleid vindt u (na de kerstvakantie) op de website.

13.2 Toelating tot de V-topklas

Een leerling is toelaatbaar tot onze V-topklas:
 • als hij/zij een stevig vwo-advies (vergelijkbaar met een gymnasiumadvies) heeft gekregen van de basisschool. Dit vwo-advies moet onderbouwd kunnen worden door de groepsleerkracht met uitstekende scores in het LVS. Wij gaan ervan uit dat een leerling die in zijn LVS bijna allemaal enen heeft staan en ook geen belemmeringen in ons type onderwijs heeft (motivatie, zelfstandigheid, bereidheid tot samenwerking en goede werkhouding zijn voor het slagen op onze school erg belangrijk) onze V-topklas aan kan.

Nadere informatie over het aannamebeleid vindt u (na de kerstvakantie) op de website.

  13.3 Toelating 'tussentijdse' leerlingen

  Regelmatig stromen leerlingen van andere middelbare scholen, bijvoorbeeld vanwege verhuizing, maar ook omdat ze van school willen veranderen. De beslissing om zo'n leerling tussentijds toe te laten, baseren we onder andere op informatie van de vorige school en een gesprek met de leerling zelf.
  In geval van bovenbouwleerlingen, behoort een gesprek met de schooldecaan tot de toelatingsprocedure.

  13.4 Passend onderwijs

  Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de zin van Passend Onderwijs kunnen een keuze maken voor onze montessorischool.  Het Jordan vindt dat leerlingen die met extra ondersteuning het regulier onderwijs op onze school kunnen volgen, in principe toelaatbaar zijn .  Dat past ook binnen onze missie en traditie. Voor hen zal een onderwijsarrangement worden vastgesteld, evenals een ontwikkelperspectief waar de leerling naar toe werkt.

  Wel stelt het Jordan een aantal voorwaarden:

  • De leerling moet in staat zijn het cognitieve niveau van onze school (havo of vwo) te volgen
  • De leerling moet kunnen functioneren in een sociale omgeving zoals een klas nu eenmaal is. De veiligheid  van de leerling en zijn omgeving moet gegarandeerd zijn. Leerlingen met een problematiek die gevaar oplevert voor henzelf, medeleerling of personeel zijn niet toelaatbaar
  • De leerling moet zelfstandig aan de slag kunnen/willen gaan (en niet steeds instructie nodig hebben: “Pak nu je boek, sla paragraaf X open, maak som Y);
  • De leerling moet eigen initiatief vertonen (naar de  leraar toestappen om uitleg te vragen of werk af te tekenen) en niet afwachten tot de leraar op hen afstapt);
  • De leerling gedijt in een klimaat waarin hij/zij zelf werk kan indelen (geen voorgeschreven huiswerk) en soms ook zelf keuzes kan maken in hoe en op welk niveau hij/zij de stof aanpakt. Kortom: ons onderwijsmodel, is gegeven de individuele aanpak en relatief grote vrijheid, minder geschikt voor leerlingen die -bij wijze van spreken- aan het handje moeten worden gehouden, heel veel structuur van buitenaf nodig hebben en over weinig motivatie beschikken.

  Aanmeldingsprocedure:

  • Ouders melden zich bij de coördinator zorgleerlingen (Ineke Klein: iklein@hermanjordan.nl)  aan voor een informatief gesprek, waarin onder meer de wens tot of noodzaak van extra zorg wordt besproken.
  • Indien ouders zich na dit gesprek (willen) aanmelden, onderzoekt de toelatingscommissie gegevens van ouders en toeleverende school om de zorgbehoefte preciezer in te schatten.
  • Ouders worden uitgenodigd worden voor een toelatingsgesprek; in principe is de leerling hierbij. Tijdens dit gesprek wordt de mogelijkheid voor een onderwijsarrangement  voor de leerling besproken.  Als de school de nodige extra ondersteuning niet kan bieden, zoeken wij samen met de ouders naar een andere, passender school.  Als wij de benodigde ondersteuning wel kunnen bieden, stellen wij –samen met ouders en leerling- het ontwikkelingsperspectief voor de leerling vast.  Daarin worden de doelen voor de leerling, de handvatten voor de leraren en de vorm van de extra ondersteuning omschreven.
  • De toelatingscommissie bestaat uit in ieder geval de coördinator van de jaarlaag en de coördinator zorgleerlingen en zorgcoördinator.
  • Voor een uitwerking van rechten en plichten van ouders en school verwijzen we naar de website www.passendonderwijs.nl.


  zoeken
  Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
  Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
  sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort