Hoofdstuk 15: Organisatie

Wie is er belast met de leiding van de school?

Inhoud

15.1 Directie

De school kent een tweehoofdige directie:

Ingrid van der Neut
Rector, leiding en onderwijskundig beleid onderbouw, toelating nieuwe leerlingen, publiciteit, personeelszaken, externe contacten, beleidsontwikkeling
Joke van den Hoeven
Conrector, leiding en onderwijskundig beleid bovenbouw, roosterzaken, examens, financiën, gebouw en inrichting.
Tezamen vormen Joke en Ingrid het College van Bestuur.
15.2 Teamleiders
De directie wordt ondersteund door vier teamleiders. Dat zijn Paul Kelsma (teamleider team 5 en 6 vwo), Richard van Oostenbrugge (teamleider team 4 en 5 havo), Filip Bagchus (teamleider team 3 hv en 4 vwo), Paul Oosterman (team 1 en 2 hv). Samen met de directie vormen zij de schoolleiding.

15.3 Coördinatoren
Voor de leerlingzorg in de verschillende jaarlagen zijn coördinatoren aangesteld. Dat zijn:Annette Willemsens (coördinator 1 en 2 hv), Siegfried Sinnema (coördinator 3 hv en 4 vwo), Richard van Oostenbrugge (coördinator 4 en 5 havo) en Sandra Kiela (coördinator 5 en 6 vwo).

15.4 Raad van Toezicht
Sinds 2011 kent de Stichting Montessori Lyceum Herman Jordan een Raad van Toezicht. Met deze scheiding tussen bestuur en toezicht voldoet de school aan de vereisten van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’.
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het College van Bestuur en daarmee op het reilen en zeilen van het Jordan.
Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en draagt dus de eindverantwoordelijkheid voor de school. De rector is de voorzitter van het College van Bestuur: zij bepaalt de strategische doelstellingen en is verantwoordelijk voor de realisering. Raad van Toezicht en rector ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar. In deze bijeenkomsten legt de rector verantwoording af en vraagt zij de Raad om advies bij kwesties die de school betreffen.

De Raad van Toezicht bestaat gewoonlijk uit vijf personen. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt door de andere leden. Wanneer zich een vacature voordoet, kunnen door eenieder kandidaten worden aangemeld. De medezeggenschapsraad van de school heeft het recht een bindende voordracht te doen voor één van de leden van de Raad van Toezicht.

Lees hier de statuten.

Lees hier de visie op besturing en toezicht

Leden:
Dhr. Rob Bijl (voorzitter)
Dhr. Camiel Schuurmans (bestuurslid)
Dhr. Pieter Vos (bestuurslid)
Mw. A. Ottenheym (bestuurslid)
mw. E. Aalsma (bestuurslid)

De voorzitter van de Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat van de school (info@hermanjordan.nl).

 

     zoeken
    Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
    Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
    sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort