Jaaragenda 2017-2018 pensum 2

Leerlingen/ouders

Medewerkers

Periodeweek 2.1

WEEK: 43

maandag 23 oktober 2017

 

inschrijven mentor-ouderspreekuur

 

 2e klassen Engels: theatershow London Crazy

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

dinsdag 24 oktober 2017

 

inschrijven mentor-ouderspreekuur

 

 

-

 

-

 

-

 

14.30-15.30 teambijeenkomst 3

 

15.30-17.00 kernteambijeenkomst 3

 

15.30-16.45 themabijeenkomst nieuwe docenten en stagiaires 3

 

-

 

18.00 Raad van Toezicht 2

woensdag 25 oktober 2017

 

inschrijven mentor-ouderspreekuur

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

19.00-21.00 financiële commissie 1

donderdag 26 oktober 2017

 

rooster ouderavond bekend

rooster ouderavond bekend

 

-

 

-

 

-

 

-

 

15.30-16.30 oop-middag

 

na 15.30 personeelssport

 

-

 

-

vrijdag 27 oktober 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Periodeweek 2.2

WEEK: 44

maandag 30 oktober 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

dinsdag 31 oktober 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

16.00-21.00: mentor-ouderspreekuur

16.00-21.00: mentor-ouderspreekuur

 

-

 

-

woensdag 1 november 2017

 

jurybezoek excellente school vwo

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

oudervereniging 2

donderdag 2 november 2017

 

10.00-16.30 4h maatschappijleer: excursie Den Haag

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

15.30-16.30 oop-middag

 

-

19.30 informatieavond ouders dyslectische leerlingen

-

 

-

vrijdag 3 november 2017

 

4v aardrijkskunde: excursie stenen Laren

Haags Montessori Lyceum 18th Montessori Europe Congress

 

Den Haag: Eeuwfeest Nederlandse Montessori Vereniging

 

-

 

-

 

-

 

-

 zaterdag 4 november 2017
 
  Haags Montessori Lyceum 18 th Montessori Europe Congress
 zondag 5 november 2017
 

 

Haags Montessori Lyceum 18 th Montessori Europe Congress

Periodeweek 2.3

WEEK: 45

maandag 6 november 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

15.15-17.00 zorgadviesteam (ZAT) 2

 

-

 

-

 

-

thema-avond oudervereniging

 

dinsdag 7 november 2017

 

5h/5v Nederlands: debatdag

 

4h/4v lo: excursie Zoetermeer

 

6v aardrijkskunde: excursie water

 

 

-

 

14.30-17.00 sectiebijeenkomst 3

 

16.00-17.00 sectiebijeenkomst nlt

 

-

 

-

 

18.00-21.00 medezeggenschapsraad 2

woensdag 8 november 2017

 

drie 3e klassen geschiedenis: excursie Kamp Vught

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

19.30 contactouderavond 1

 

donderdag 9 november 2017

 

dag van de Franse taal

 

drie 3e klassen geschiedenis: excursie Kamp Vught

 

 

-

 

-

 

-

 

15.30-16.30 oop-afgevaardigdenoverleg 2

 

-

 

-

 

-

vrijdag 10 november 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

schoolfeest

-

Periodeweek 2.4

WEEK: 46

maandag 13 november 2017

 

11.10-12.10 1e klassen lo: intern basketbaltoernooi

 

13.30-15.15 Jordan Open

-

 

-

 

-

 

-

 

-

19.30 informatieavond ouders 3e klasleerlingen over tweede fase

-

 

-

 

-

dinsdag 14 november 2017

 

verkorte lesdag

verkorte lesdag

 

-

 

-

 

-

 

13.00-17.00 studiemiddag personeel 2: schoolplan 2019-2014

 

-

 

-

 

-

 

18.00-21.00 reserve medezeggenschapsraad 2

woensdag 15 november 2017

 

5h/5v  biologie: excursie Bodyworlds Amsterdam

 

11.10-12.10 2e klassen lo: intern basketbaltoernooi

 

13.30-15.15 Jordan Open

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

donderdag 16 november 2017

 

5h aardrijkskunde: excursie Naturalis

 

11.10-12.10 bovenbouw lo: basketbaltoernooi

 

4h en 4v maatschappijleer: gastles ex-delinquent

-

 

-

 

-

 

15.30-16.30 oop-middag

 

-

 

17.00 BOVO-avond

 

-

vrijdag 17 november 2017

 

5h wiskunde B en 5v wiskunde: Wiskunde-B-dag en A-lympiade

 

11.10-12.10 3e klassen lo: basketbaltoernooi

 

 4h en 4v maatschappijleer: gastles ex-delinquent

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Periodeweek 2.5

WEEK: 47

maandag 20 november 2017

 

 4h en 4v ael: gastles

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

dinsdag 21 november 2017

 

 4h en 4v ael: gastles

*

 

-

 

-

 

-

 

14.30-15.30 teambijeenkomst 4

 

15.30-17.00 kernteambijeenkomst 4

 

15.30-16.45 themabijeenkomst nieuwe docenten en stagiaires 4

 

19.00-21.00 financiële commissie 2

vanaf 19.30 bovenbouw LOB: Buitenland Buitenkans op Cals College Nieuwegein

 

woensdag 22 november 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

donderdag 23 november 2017

 

10.00-16.30 4v maatschappijleer: excursie Den Haag

 

4h en 4v ael: gastles

-

 

-

 

-

 

-

 

15.30-17.00 oop-raad 2

 

-

 

-

 

-

vrijdag 24 november 2017

 

4h en 4v ael: gastles

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

16.00 sinterklaasviering voor (klein)kinderen personeel

 

-

Periodeweek 2.6

WEEK: 48

maandag 27 november 2017

 

 4h en 4v ael: gastles

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

dinsdag 28 november 2017

 

 4h en 4v ael: gastles

*

 

-

 

-

 

-

 

14.30-17.00 sectiebijeenkomst 4

 

-

 

-

 

-

oudervereniging 3

 

woensdag 29 november 2017

 

4h/4v economie en/of mo: excursie Beurs Amsterdam

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

15.30-16.45 stagebegeleidersbijeenkomst 1

 

15.30-17.00 personeelsraad 1

 

-

 

-

donderdag 30 november 2017

 

 4h en 4v ael: gastles

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

15.30-16.30 oop-middag

 

-

 

-

 

-

vrijdag 1 december 2017

 

11.10-12.10 4h en 4v maatschappijleer: gastles rechter

*

 4h en 4v ael: gastles

-

 

-

 

-

 

na 15.30 personeelssport

 

-

 

-

 

-

Periodeweek 2.7

WEEK: 49

maandag 4 december 2017

 

 4h en 4v ael: gastles

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

dinsdag 5 december 2017

 

 4h en 4v ael: gastles

*

 

-

 

-

 

-

 

14.30-17.00 Jordan Academie 2 (workshops) en onderbouwmentorenbijeenkomst 2

 

-

 

-

 

-

 

-

woensdag 6 december 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

18.00-21.00 medezeggenschapsraad 3

donderdag 7 december 2017

 

2e klassen Duits: excursie Münster

 

 4h en 4v ael: gastles

-

 

-

 

-

 

-

 

15.30-16.30 oop-middag

 

15.30-16.30 bijeenkomst coördinatoren projectweek

 

-

 

-

vrijdag 8 december 2017

 

4h en 4v ael: gastles

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Periodeweek 2.8

WEEK: 50

maandag 11 december 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

dinsdag 12 december 2017

 

peildatum

peildatum

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

18.00 Raad van Toezicht 3

woensdag 13 december 2017

 

 

9.00 start invoeren pensumstanden

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

donderdag 14 december 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

15.30-16.30 oop-middag

 

-

 

18.00-21.00 reserve medezeggenschapsraad 3

LEERLINGENBESPREKINGEN-2

 

vrijdag 15 december 2017

 

SE2

SE2

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

LEERLINGENBESPREKINGEN-2

WEEK: 51

maandag 18 december 2017

 

SE2

SE2

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

dinsdag 19 december 2017

 

SE2

SE2

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

woensdag 20 december 2017

 

SE2

SE2

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

vanaf 19.30 kerstmuziekavond

donderdag 21 december 2017

 

SE2

SE2

 

-

 

-

 

-

 

-

 

15.30-16.30 oop-middag

 

-

 

-

 

-

vrijdag 22 december 2017

 

kerstontbijt en kerstviering

kerstontbijt en kerstviering

 

8.30 oefenen optreden personeel kerstviering

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

KERSTVAKANTIE

WEEK: 52

maandag 25 december 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

dinsdag 26 december 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

woensdag 27 december 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

donderdag 28 december 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

vrijdag 29 december 2017

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

KERSTVAKANTIE

WEEK: 01

maandag 1 januari 2018

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

dinsdag 2 januari 2018

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

woensdag 3 januari 2018

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

donderdag 4 januari 2018

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

vrijdag 5 januari 2018

 

 

*

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

zaterdag 6 januari 2018

 

6.30 vertrek skireis 5h/6v

 

Voor pensum 3 klik hier


zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort