Rol Contactouder

De schoolleiding van het Herman Jordan hecht er veel waarde aan om een goede verbinding te hebben met de ouders van haar leerlingen om te weten wat er leeft onder de ouders en om samen na te denken over thema’s die voor ouders en school van belang zijn. Om deze reden werkt de school, naast de formele contacten tussen ouders en school via de MR en het bestuur van de oudervereniging, met een groep van contactouders.

Iedere klas/jaarlaag heeft 1 of 2 ouders die als contactouder (CO) fungeren en daarmee de directe verbinding vormen tussen de ouders van leerlingen uit die klas, leden van het bestuur van de oudervereniging (OV), de mentor van de klas en de schoolleiding (SL). Zodoende spelen zij een belangrijke rol in het delen van relevante informatie.

Gedurende het schooljaar zijn er 3 contactouderavonden (COA’s) georganiseerd door leden van het bestuur van de OV en afgestemd met de SL. Aan het begin van het schooljaar is er een extra COA voor ouders van brugklas leerlingen waarin oa uitleg gegeven wordt over het (deels typische Herman Jordan) schoolsysteem zoals magister, het pensumboekje en het verslag. De data voor deze bijeenkomsten staan in de agenda op de website.

Tijdens de contactouder avonden worden vragen van ouders beantwoord, wordt een thema besproken dat samen met de contactouders vastgesteld is (bv communicatie of motivatie van leerlingen) en wordt door de schoolleiding terugkoppeling gegeven over thema’s die bij eerdere COAs besproken zijn.

Wat vragen we van contactouders:
 * vragen van ouders inventariseren en doorsturen naar COA email adres (coa@hermanjordan.nl)
 * onderwerpen die ouders bezig houden inbrengen
* aanwezig zijn tijdens COA's
* samen met mentoren de tweede groepsouderavond voorbereiden

Tijdens de eerste groepsouderavond wordt er gevraagd wie er gedurende dat schooljaar CO willen zijn. Het streven is in de onderbouw twee CO’s per klas en in de bovenbouw voor Havo en VWO twee CO’s per jaarlaag.

Aanmelding CO:

·         *  Invullen aanmeldingsformulier op de eerste groepsouderavond van het nieuwe schooljaar

·         * Email sturen naar coa@hermanjordan.nl met de voornaam-achternaam, emailadres, naam van je kind, klas van je kind

·         *  Je krijgt een bevestiging van je inschrijving per mail

Naast de COA’s worden er per schooljaar twee groepsouderavonden georganiseerd door de mentor(en) van de klas.

Door mee te praten over zaken die spelen leveren CO’s een waardevolle bijdrage aan een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en de school.zoeken
Montessori Lyceum Herman Jordan Zeist | Inloggen |
Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, info@hermanjordan.nl
sirinevler escortsirinevler escortatakoy escortmecidiyekoy escortetiler escortatasehir escortkadikoy escort